Home / داستان نویسی / حلقه ی شیطان تک چشم (قسمت دوازده)

حلقه ی شیطان تک چشم (قسمت دوازده)

قسمت دوازدهم

 مردی که دستانش تمیز ماند

 

داخلی _ زندان _ شب

زندانی با چهره ای بسیار بهم ریخته در گوشه ای از اتاقش نشسته است . قفط به زمین خیره شده . چشمانش کاملا باز است و مردمک چشمش کوچک در وسط قرار دارد . موهایش شکسته و دستانش را دور پایش قفل کرده است . بعد از مدتی در اتاق محکم کوبیده میشود و صدای خنده از پشت آن بلند میشود . بعد از مدتی طولانی کوبیده شدن در ادامه پیدا میکند . زندانی سریع چشمانش را میبندد و با دستش گوشش را میگیرد . همه جا تاریک میشود . بعد از مدتی مرد چشمانش را باز میکند . کفش های پسری را میبیند . آرام سرش را بالا میاورد و سعی میکند چهره ی صاحب کفش ها را ببیند . چهره ی او دیده نمیشود ، او در حالت ضد نور قرار دارد .(نور از پشتش میتابد و چهره ی پسر دیده نمیشود . ) ولی موهایش به حالت سیخ سیخی ای هست ! (اسپایک Spike) پسر دستش را دراز میکند . او یک انگشتر در دستش دارد . انگشتر طلایی رنگ .

                    پسر

                        من میتونم کمکت کنم . ما همه ……….. همه میخوایم از اینجا بریم .

                    زندانی(با ترس)

                        داری دروغ میگی . تو میخوای منو بیرون ببری و…….. و……….

                    پسر

                        من بهت کاری ندارم . قسم میخورم . با من بیا ………. و من قول میدم که فراریت میدم .

                    زندانی(با ترس)

                        چطوری بهت اعتماد کنم ؟!

                    پسر

                        لازم نیست اعتماد کنی . میتونی همینجا بمونی . ولی خودت میدونی …….. روانی ها دارن دنبالت میگردن .

                    زندانی(با ترس و حال شکه شده )

                        روانی ها …….. اونا از کجا فهمیدن .

                    پسر

                        خبرا زود میچرخه . ولی اگه با من بیای ………… قسم میخورم که فراریت میدم .

زندانی سرش را پایین میندازد .

                    زندانی

                        بعدش چی ؟! بعدش چیکار کنم ؟! به هر حال که معمورا منو پیدا میکنن ………… و منو برمیگردونن .

                    پسر

                        من شنیدم ……….. تو مال تک چشم بودی ، درسته ؟!

                    زندانی

                        درست شنیدی .

                    پسر

                        اون ………… فقط میخواد خوش بگذرونه . همیشه همینطوری بوده . اگه توی سی روز گیر نیفتی …………..

خارجی _ پشت بام برج (مکان نشستن هلیکوپتر)_ شب

زندانی روی پشت بام نشسته و پایش را پایین آویزان کرده است و به شهر نگاه میکند .

                    صدای پسر

                        ………… برای همیشه ولت میکنه .

داخلی _ بیمارستان _ ادامه

همه جا تاریک است . بعد از مدتی روی تصویر نوشته میشود ” روز ۳۰ “

آرام تصویر روشن میشود . یوکی روی تخت بیمارستان دراز کشیده است . بعد از مدتی …………

                    صدای دختری

                        من سعی کردم کمکت کنم …………

                    صدای پسر

                        نه اصلا سعی نکردی اجازه دادی همشون منو مسخره کنند . اصلا ازم دفاع نکردی !

                    صدای دختر

                        ای بابا . چقدر باید ازت دفاع کنم . تو بی عرضه ای تقصیر من نیست !

صدای قطع میشود . چهره ی یوکی تغییر میکند و اخم میکند . صدای ویالون بلند میشد و یوکی سریع از خواب میپرد . به اطراف اتاق که با شمع پر شده است نگاه میکند .

                    یوکی

                        تک چشم ؟!

صدایی بلند نمیشود . بعد از مدتی کوتاه .

                    یوکی

                        تک………..

در اتاق باز میشود . آرام کامل باز میشود بیرون کاملا تاریک است . بعد از مدتی کبیریتی وسط در روشن میشود و دستی که کبیرت را گرفته دیده میشود .

                    تک چشم(به غیر از دستش جای دیگری ازش دیده نمیشود)

                        سلام یوکی . حالت چطوره ؟!

                    یوکی

                        چی میخوای ؟!

                    تک چشم

                        هیچی ………… آخه با خیال راحت اینجا خوابیدی ……… گفتم شاید یادت رفته ………. امروز روز آخره .

تک چشم محکم دستانش را به هم میکوبد و موجی بنفش رنگ (بفنش کم رنگ) از دور دستش به شکل کاملا دایره ای خارج میشود  و بسیار بزرگ میشود و کاملا غیب میشود .

                    تک چشم

                        زمانت شروع شد . وقتی این دایره بهم برسه وقتتون تمومه .آخرین نقطه ای هم که زندانی داخلش باشه دایره تموم میشه . پس بهتره سریعتر حرکت کنی ! چون من که باور نمیکنم که بخوای بزاری هاروکی برنده بشه .

                    یوکی

                        این انتخاب منه ! مگه نه ؟!

                    تک چشم

                        آره…………ولی بهتره بدونی اگه اشتباه انتخاب کنی ………….. آخرین انتخاب زندگیت میشه !

                    یوکی

                        به تو ربطی نداره .

                    تک چشم

                        وای خدا ………… یوکی خیلی حوصله سر بر شدی . اون یوکی که من میشناختم کجاست ؟! اون که برای بردن حتی به خانوادشم رحم نکرد .

                    یوکی

                        هی………….این انتخاب خودمه .

حلقه ی یوکی شروع به درخشیدن میکند و بعد از آن مارگرت در گوشه ی اتاق ظاهر میشود .

                    مارگرت

                        یوکی………..من ترجیح میدادم که با من اینکارو نمیکردی .

                    یوکی

                        منظورت چیه ؟!

                    مارگرت

                        بهت گفتم ……… من خیلی وقته توی مسابقه ای نبردم . چیزی عمرم باقی نمونده . ممکنه این آخرین شانسم باشه .

                    تک چشم

                        بیخیال یوکی ……….. تو که نمیخوای همینطوری ببازی ……….. میخوای ؟! تو میدونی چه اتفاقی میتونه برات بیفته ؟!

                    مارگرت

                        یوکی………….تو نمیخوای جای ما باشی ………. من اینو میدونم . تو آدم خوبی هستی . ولی اگه ببازی به یکی از ما تبدیل میشی . و اینو بهت قول میدم که پایان خوبی منتظرت نمیمونه .

                    یوکی

                        بسه …….. اینا همه انتخاب منن .

کبریت خاموش میشود .

                    تک چشم

                        باشه……….یوکی ! بعدا میبینمت .

در اتاق بسته میشود . مارگرت دستش را پشتش قلاب میکند و به زمین خیره میشود .

                    مارگرت

                        همه یک هدف دارند ……….. تو یک هدف داری . منم یک هدف دارم . و هر دوتامون میخوایم بهشون برسیم . ولی اگه ببازی ……… جفتمون بازنده ایم .

مارگرت شروع به درخشیدن میکند . سپس بلافاصله تصویر سیاه میشود . صدای ویالون بلند میشود .

خارجی _ خیابان _ صبح

هاروکی در حال قدم زدن در شهر است .

                    سیاه

                        از اونجایی که کسی تو رو ندیده ……… حدس پلیسا میتونه فقط این باشه که زندانی این کارو کرده ……… و خب اگه اینطوری باشه ………… زندانی ریسک نمیکنه که دوباره پیش پلیسا بره . ممکنه مثل اون احمقی که دیروز بهت تیر زد یکی دیگه پیدا بشه که از ترس زندانی رو بزنه .

                    هاروکی

                        پس الان به نظرت کجاست ؟!

                    سیاه

                        یک جایی قایم شده که در امان باشه ! که حتی اگه ما پیداش کردیم باز هم نتونیم بگیریمش .

                    هاروکی

                        آره ولی کجا ؟!

                    سیاه

                        خطایی که با ماشین از خودش گذاشته همه جای شهر پخش شده …….. .

                    هاروکی

                        اگه یوکی بود ………… اگه یوکی بود میتونست بهمون کمک کنه .

                    سیاه

                        ولی میبینی که نیست . پس خیلی بچه بازی در نیار .

                    هاروکی

                        روز آخره ………. میخوای چطوری پیداش کنیم ؟!

                    سیاه

                        اگه عاقل باشه خودشو قایم نگه میداره . و خب دیرتر یا زودتر پیداش میکنیم .

                    هاروکی

                        آره ……….. ولی چقدر دیرتر ؟!

                    سیاه

                        نمیدونم . اگه یوکی خوب باشه ما رو پیدا میکنه و بهمون جای زندانی رو میگه . البته من که هنوز بهش اعتماد ندارم .

داخلی _ بیمارستان _ ادامه

تخت یوکی خالی است و او بیرون از آن در حال مرتب کردن لباسش است . یقه ی لباسش را درست میکند و به خودش داخل آینه نگاه میکند . صورتش کمی زخمی است .

                    ذهن یوکی

                        اگه حلقه رو نداشتم حالا حالا ها باید اینجا میموندم .

 سپس در حال لنگ زدن از اتاق خارج میشود .

خارجی _ بیمارستان _ ادامه

یوکی از بیمارستان خارج میشود . چند قدم از ورودی دور میشود.

                    یوکی

                        هاروکی یا زندانی رو پیدا کردی ؟!

                    مارگرت

                        اینجا شهر بزرگیه ………. من سیگنالی ازشون دریافت نمیکنم .

                    یوکی

                        خیلی خب ……….. پس بهتره شروع کنیم به گشتن .

یوکی شروع به حرکت کردن میکند .

خارجی _ پشت بام برج _ بعد از ظهر

زندانی روی پشت بام نشسته است .

                    ذهن زندانی

                        هنوز خبری نیست . اگه همینطوری ادامه پیدا کنه …………. تموم میشه . بعدش راحت میشم . دیگه نه تک چشمی مزاحمم میشه………..نه زندانی ای …………. نه روانی ای ……… نه رباتی ………. و نه نابغه ای . هیچی …….. یک زندگیه ساده………… همونطوری که باید زندگیم میبود .

زندانی از جایش بلند میشود و به اطراف نگاه میکند .

                      ذهن زندانی

                      من آزاد میشم . راست میگفت . من ………….اه…………

زندانی سریع به سمتی که نشسته بود برمیگردد .

                    ذهن زندانی

                        یکیشون اینجاست . کدوم یکی ؟!

زندانی شروع میکند به بو کشیدن .

                    ذهن زندانی

                        بوی………..هیولا ! هنوز مشکلی نیست . حتما با بقیه ی ردایی که از خودم گذاشتم منو گم میکنه .

خارجی _ خیابان _ بعد از ظهر

هاروکی در حال راه رفتن است .

                    سیاه

                        هاروکی صبر کن .

                    هاروکی

                        باز چی شده ؟!

خطهای سیگنال مانند که هیولا ها دنبال میکنند با رنگ سبز روی زمین کشیده شده و یکی مستقیم یکی سمت راست و دیگری وارد خیابان سمت چپ شده .

                    سیاه

                        ردش دوباره به دو تا تقسیم شده . از اینجا یکبار پیچیده چپ یکبار پیچیده راست ……. یکبارم مستقیم رفته .

                    هاروکی

                        خب جدید ترین خطو دنبال میکنیم .

                    سیاه

                        اه…………باشه…………باشه .

هاروکی مستقیم به راهش ادامه میدهد .

داخلی _ ماشین _ ادامه

یوکی داخل ماشینی نشسته و تکیه داده است . بعد از مدتی .

                    مارگرت

                        دارم سیگنال دریافت میکنم .

                    یوکی

                        زندانی ؟!

راننده کمی تعجب میکند .

                    راننده

                        ببخشید ؟!

                    یوکی

                        اوه……..هیچی ببخشید عذر میخوام .

                    راننده

                        اه………..باشه .

                    مارگرت

                        نمیدونم……….ولی خب به قدرت زندانی نیست ……….. فکر کنم مال هاروکی باشه . باید همین مسیرو ادامه بدیم .

                    یوکی

                        آفا میشه یکخورده تندتر برین ؟!

                    راننده

                        باشه .

راننده سرعتش را زیاد میکند .

خارجی _ پشت بام _ ادامه

زندانی که معلوم است ترسیده با استرس در حال راه رفتن است .

                    ذهن زندانی

                        یعنی خطا گمراهش نکردن ؟!

زندانی توقف میکند .

                    زندانی

                        اون یکی دیگه ………..

زندانی تفنگش را بالا میاورد و به آن نگاه میکند .

                    زندانی

                        لعنت .

داخلی _ ماشین _ ادامه

یوکی دستش را رو صندلی جلو گذاشته و منتظر است .

                    مارگرت

                        یک سیگنال دیگه .

یوکی کمی شکه میشود .

                    مارگرت

                        یک سیگنال دیگه دارم دریافت میکنم . خیلیا بالاست …………. یعنی سیگنال توی ارتفاع زیادیه .

یوکی سریع سرش را از پنجره بیرون میبرد و برج را میبیند .

                    ذهن یوکی

                        پس اینجا صحنه ی آخره .

خارجی _ برج _ ادامه

هاروکی به برج میرسد .

                    سیاه

                        رفته همین تو ……….. باید بریم داخل .

                    هاروکی

                        پس ما هم میریم تو .

هاروکی وارد میشود .

داخل ی_ لابی برج _ ادامه

هاروکی وارد میشود و به اطراف نگاه میکند . داخل برج تعداد زیادی آدم با کت شلوار سیاه ایستاده اند .

                    سیاه

                        به نظر میاد رفته سمت اون آسانسور .

                    هاروکی

                        اون همینجاست .

                    سیاه

                        چی؟!

                    هاروکی

                        فکر کنم ایناها بادیگارد کسین ! به هر حال ………

                    صدای مرد

                        ببخشید آقا……… عذر میخوام ولی……….شما کارت اتاقتون همراهتون هست ؟!

هاروکی میچرخد و مردی با کت قرمز را میبیند .

                    هاروکی

                        اه…………..من……..

                    مرد

                        عذر میخوام ولی باید ازتون بخوام که خارج بشین ………. این برج فقط برای کسایی که اینجا اتاق دارن هستش . بخاطر اخبار ما دستور داریم کسی رو تا زمانی که بهمون اطلاع بدن راه ندیم .

                    هاروکی

                        اه…….ولی من یک کار دارم .

                    مرد

                        میدونم…………ولی من هم وظیفمه که کسیو راه ندم .

                    سیاه

                        هاروکی باید بریم تو ………… هر طور که شده .

                    هاروکی

                        متاسفم ولی ………….

                    مرد

                        اگه خارج نشین مجبورم به حراست خبر بدم .

هاروکی کمی صبر میکند .

                    صدای بادیگارد

                        هی بچه .

هاروکی به یکی از بادیگارد ها که به سمت او حرکت میکند نگاه میکند .

                    بادیگارد

                        بهتره زودتر بری تا دردسر برات نشه .

                    هاروکی

                        خب………..من واقعا متاسفم .

هارکی سریع به بادیگارد حمله میکند و مشتی او را به زمین میکوبد . بقیه ی بادیگارد ها سریع بلند میشوند . هاروکی تفنگ مرد را برمیدارد و سریع قایم میشود .

                    سیاه

                        اه…….دیوونه شدی ؟! بدون هیچ نقشه ای ؟!

                    هاروکی

                        نقشه دارم……..همه رو کنار میزنم و میرم بازی رو میبرم .

هاروکی با سرعت زیاد جایش را تغییر میدهد و دو تا از بادیگارد ها را با تیر میزند .

                    هاروکی

                        د…….دیدی ؟! دارم حرفه ای تر میشم . سه تا رو زدم ………. باید چهار تا دیگه مونده ………..

صدای آژیر خطر بلند میشود .

                    هاروکی

                        اوه……….لعنت !

                    سیاه

                        چرا اون یکی با کت قرمزه رو نزدی ؟!

                    هاروکی

                        آخه بهم کاری نداشت .

                    سیاه

                        ول کن مهم نیست الان پلیسا میرسن ………. باید سریع بریم بالا .

هاروکی دوباره سریع به بیرون میپرد و و دو نفر دیگه را با تیر میزند . در آسانسور باز میشود و چهار بادیگارد دیگر از آن خارج میشوند .

                    هاروکی

                        ای بابا .

خارجی _ ماشین _ شب

ماشین گوشه ی خیابان نگه میداد . یوکی سریع از ماشین پیاده میشود و به سمت برج میدود .

                    صدای راننده

                        آقا پول من چی شد ؟!

یوکی به سمت ماشین برمیگردد .

                    یوکی

                        ااااااااااااه .

او به ماشین میرسد و از داخل جیبش به راننده پول میدهد .

                    یوکی

                        بیا این همشه !

                    راننده

                        این زیاد تره ………

                    یوکی

                        بقیش مال خودت .

یوکی دوباره به سمت برج میدود .

داخلی _ برج _ ادامه

هاروکی بلند میشود و آخرین نفر را هم میزند .

                    سیاه

                        زودباش .

هاروکی به سمت آسانسور میدود و واردش میشود . سپس دکمه را فشار میدهد . در آسانسور بسته میشود . از طرف دیگر یوکی وارد برج میشود و با دیدن جنازه بسیار شکه میشود .

                    یوکی

                        وای……….خدا !

                    مارگرت

                        هاروکی از کنترل خارج شده .

                    یوکی

                        شاید بهتر بود بهش درباره ی الکی بودن دنیا چیزی نمیگفتم .

                    مارگرت

                        فکر کنم اونطوری تو و بعدشم خودشو میکشت .

                    یوکی

                        اه………..ول کن مهم نیست .

یوکی به سمت آسانسور میدود .

                    یوکی

                        این داره میره بالا .

                    مارگرت

                        از اون یکی دیگه استفاده کن .

یوکی به سمت آسانسور دیگه میرود و دکمه ی آن را میزند . سپس به سمت یکی از جنازه ها میرود و از کنار او تفنگش را برمیدارد . یک کلت معمولی . دوباره سمت آسانسور میرود .

                    یوکی

                        زودباش دیگه .

داخلی _ طبقه ی آخر _ ادامه

در آسانسور باز میشود . یوکی از آسانسور خارج میشود و به اطراف نگاه میکند . سریع به سمت آخرین در راهرو میرود . روی آن نوشته شده فقط کارمندا حق ورود دارند . هاروکی سعی میکند در را باز کند اما قفل است .

                    سیاه

                        اه…..قفله ؟!

                    هاروکی

                        مثل اینکه .

                    سیاه

                        پس یعنی این زندانی با کیلید درو از داخل قفل کرده ؟!

                    هاروکی

                        مثل اینکه .

                    سیاه

                        پس یعنی به همین راحتی اومده بالا ؟!

                    هاروکی

                        مثل اینکه .

                    سیاه

                        پس یعنی لازم نبود اون همه آدمو بکشیم .

                    هاروکی

                        (مکث)مثل اینکه .

سپس با پایش به در میکوبد  در از جایش کنده میشود .

                    هاروکی(با لبخند)

                        پسر………تازه دارم از هیولا بودن لذت میبرم .

                    سیاه

                        زیاد بهش عادت نکن ……… قرار نیست مدت زیادی داشته باشیش .

هاروکی سریع وارد میشد و از پله ها بالا میرود . به در بعدی میرسد .

                    سیاه

                        صبر کن………حتما اون پشت آمادس …….. مراقب باش .

                    هاروکی

                        باشه .

هاروکی به سرعت بسیار زیاد به در تنه ای میزند و به داخل میدود .

خارجی _ پشت بام _ ادامه

هاروکی سریع با سرعت بسیار زیاد وارد پشت بام میشود و به اطرافش نگاه میکند . نور روی پشت بام زیاد نیست .

                    سیاه

                        حواستو جمع کن …….

                    هاروکی

                        نگران نباش .

صدای تیری بلند میشود . هاروکی سریع حرکت میکند اما تیر به تفنگ داخل دستش میخورد و آن میشکند . هاروکی سریع میچرخد و به زندانی نگاه میکند . زندانی تفنگ را روی سر خود گذاشته است .

                    زندانی

                        جلو نیا ……… وگرنه خودمو میکشم .

                    هاروکی

                        قرار نیست تو رو زنده بگیرم . فرقی نمیکنه بمیری یا نه .

                    سیاه

                        هاروکی جلو نرو………ما زنده میخوایمش .

                    هاروکی

                        من فکر کردم حلقه ها نمیتونن بمیرن ……….

                    سیاه

                        اون فعلا مهم نیست داستانش مفصله………وقت نیست بهت بگم . فعلا حواستو جمع کن .

                    هاروکی

                        میخوای چیکار کنی ؟! خودتو بکشی ؟! من که شک دارم .

زندانی آرام آرام عقب میرود و به لبه ی ساختمان نزدیک میشود .

                    زندانی

                        معلومه که نمیخوام بمیرم ……….. ولی میخوام باهاتون یک قرار داد ببندم .

                    صدای یوکی

                        چه قرار دادی ؟!

هاروکی به سمت در نگاه میکند .

                    سیاه

                        هاروکی حواست پرت نشه .

هاروکی دوباره به زندانی زل میزند . زندانی توقف کرده و به در نگاه میکند . یوکی خارج میشود و چند قدم به جلو برمیدارد .

                    یوکی

                        من که میگم ………… تو هیچ قرار دادی نداری .

                    زندانی

                        چرا دارم .

زندانی به حرکت ادامه میدهد .

                    یوکی

                        از نظر من تو میخواستی هاروکی رو بکشی ……. برای همین بهش شلیک کردی ……… اما نتونستی بزنیش . و برای همین تفنگو گذاشتی روی سرت و حالا میخوای نقشه ی دومت رو اجرا کنی . خودتو بکشی ………. چون اون تفنگ تیری نداره !

زندانی بسیار شکه میشود . او تفنگ را میندازد و به سمت لبه ی ساختمان میدود .

                    یوکی

                        هاروکی بگیرش .

زندانی میپرد اما قبل از پرت شدنش هاروکی او را میگیرد و وسط پشت بام پرتش میکند . زندانی محکم به زمین میخورد .

                    یوکی

                        درست فکر میکردم .

هاروکی به سمت زندانی حرکت میکند .

                    هاروکی

                        دستگیرش کردیم .

یوکی سریع تفنگی از داخل جیب کتش در میاورد و به سمت هاروکی نشانه اش میگیرد . هاروکی با دیدن یوکی بسیار تعجب میکند .

                    هاروکی

                        یوکی .

                    سیاه

                        بهت که گفتم اون ف……….

                    یوکی

                        تو بردی .

هاروکی بیشتر شکه میشود .

                    هاروکی

                        چی ؟!

یوکی دکمه ی ایمنی اسلحه را روشن میکند سپس آن را برای هاروکی میندازد .

                    هاروکی

                        یعنی…………من………….بردم ؟!

                    سیاه

                        اه…………اه…………نه…………هنوز نه . باید بردت رو اعلام کنی .

                    زندانی

                        یعنی تو میخوای بزاری اون به همین راحتی ببره ؟! بد بخت میشی .

                    یوکی

                        من همین الانشم بد بختم . دنیای واقعی به در من نمیخوره ………. شاید دنیای شما برام بهتر باشه .

مارگرت به حالت خودش تبدیل میشود .

                    مارگرت

                        یوکی………..اینکارو نکن . ما نباید ببازیم .

                    یوکی

                        متاسفم مارگرت ……. ولی هاروکی باید به دنیای واقعی برگرده . هر چی نباشه یوزوکی منتظرشه .

هاروکی سرخ میشود .

                    زندانی

                        چ………..چی داری میگی ؟! این بوی عشقه . ولی این عشق تموم شده ……….. من اون دخترو کشتم . نکنه هنوز زندس .

                    هاروکی(با خنده)

                        مهم نیست ……… توی دنیای واقعی هست .

زندانی با تعجب بسیار و چشمای گرد شده به هاروکی نگاه میکند .

                    زندانی(با تعجب)

                        دن………دنیای واقعی ؟! دنیای واقعی دیگه چیه ؟! اون دختره مرده .

هاروکی شکه میشود .

                    هاروکی

                        این دنیا الکیه ……….. یک دنیای ساختگی برای امتحان کردن ما .

زندانی شکه میشود و بعد از چند ثانیه شروع به خندیدن میکند .

                    زندانی(با خنده)

                        چی؟! چی دارین میگین ؟! این دنیای واقعیه . هیچ دنیای ساختگی ای در کار نیست .

                    هاروکی

                        چرت نگو …….. این دنیا الکیه ……….

                    مارگرت

                        نه نیست .

یوکی و هاروکی هر دو شکه میشوند و به مارگرت نگاه میکنند . سیاه سریع به حالت اصلی اش برمیگردد .

                    یوکی

                        چی؟!

                    مارگرت

                        این دنیا واقعیه . یوزوکی واقعا مرده . همینطور چیهیرو .

                    هاروکی

                        چی؟!

                    سیاه

                        بهش گوش نده . فقط پیروزیت رو اعلام کن .

                    یوکی(به آرامی)

                        دروغ میگی .

                    مارگرت

                        نه…………من فقط قبول کردم چونکه نمیخواستم تو ببازی . اگه تو فکر میکردی این دنیا الکیه و بخاطر همون انقدر راحت آدم میکشتی برای بردت هر کس دیگه ای رو هم میکشتی . پس من بهت راستشو نگفتم . سیاهم همین کارو کرد ……….. چون نمیخواست هاروکی بعد از مرگ یوزوکی خودشو ببازه .

                    هاروکی(با فریاد)

                        داری دروغ میگی . داره دروغ میگه نه ؟! این نقشه ی توئه یوکی ……… تو میخوای منو ببازونی .

                    سیاه

                        آره همینطوره………حالا پیروزیت رو اعلام کن .

                    مارگرت

                        خیلی عجله داری ……….. نکنه میترسی هاروکی قبول کنه .

                    سیاه

                        خفه شو .

یوکی روی دو تا زانو هایش میفتد . هاروکی بسیار تعجب میکند . شروع میکند به لرزیدن .

                    هاروکی

                        پس………..پس……….یعنی…………تمام اون آدما ………..

تمام آدم هایی که هاروکی کشت نشان داده میشوند .

                    هاروکی(با گریه)

                        همشون مردن ؟! ها………….

تصویری از جنازه ی یوزوکی نشان داده میشود .

                    هاروکی

                        یوزوکی!

                    سیاه

                        هاروکی خواهش میکنم ………. ما خیلی نزدیکیم . اگه ببری میتونی برگردی به دنیای اصلیت ……….. تو هنوز خیلی جوونی . تازه لازم نیست نگران باشی هیچ اثری از تو باقی نمیمونه ……….. تک چشم تمام اثراتی که نشون بده تو کسی رو کشتی از بین میبره . میتونی برگردی به زندگی اصلیت . خواهش میکنم . فقط بردتو اعلام کن .

هاروکی مدتی شکه به زمین نگاه میکند ……… سپس تفنگ را بالا میاورد و به سمت زندانی میگیردش . دکمه ی ایمن را خاموش میکند .

                    سیاه

                        حالا اعلام کن .

                    هاروکی

                        من…………..من باختم!

هاروکی تفنگ را روی سر خود میگذارد و تیر میزند .

                    سیاه(با فریاد)

                        نههههههههههههه!

مارگرت سریع نفس عمیقی میکشد .

                    مارگرت

                        یوکی……..به من گوش کن وقتی نمونده . فقط چند دقیقه وقت داری . تو هنوز کلی امید و هدف داری . خواهش میکنم .

مارگرت کنار یوکی میرود و دستش را میگیرد .

                    مارگرت

                        خواهش میکنم مسابقه رو ببر .

زندانی با لبخند از جایش بلند میشود و به سمت در حرکت میکند . بعد از چند قدم تیری به کنار پایش میخورد و او شکه شده و سرجایش میماند . سپس سرش را میچرخاند و یوکی را کنار جسد هاروکی میبیند که با تفنگ به سمت او تیری زده است . سیاه با تعجب بسیار زیاد به او نگاه میکند .

                    زندانی

                        هی…………هی تو یک قاتلی . تو آدمای الکی رو کشتی .

                    سیاه

                        یوکی………..تو یک بازنده ای ………. نظریت اشتباه بود .

                    مارگرت

                        بهش گوش نده اون فقط میخواد مسابقه مساوی بشه .

یوکی سرش را پایین گرفته و موهایش جلوی چشمانش را گرفته اند.

                    یوکی

                        دارم گوش میدم ………… و خب ………… . (مکث)

یوکی سرش را بالا میاورد و چشمانش دیده میشوند .

                    یوکی(با لبخند)

                        اگه میخوای همه دروغتو قبول کنن ……….. خودتم باید باورت بشه !

                    سیاه(شکه شده)

                        چ……….چی؟!

یوکی به جلو میرود و تفنگ را به سمت زندانی میگیرد .

                    یوکی

                        من برنده ی این مسابقه ام .

همه جا ساکت میشود . سپس بادی میوزد و موهای همه را تکان میدهد .

                    سیاه(با فریاد)

                        تو………..تو میدونستی ؟!

سپس آرام سیاه و زندانی غیب میشوند . یوکی میچرخد و به مارگرت که شکه شده و در حال لرزیدن است نگاه میکند .

                    یوکی

                        منو تو بردیم . من به هیچ عنوان نمیذاشتم تو ببازی . ولی ……….. به نظر خیلی خوشحال نمیای .

                    مارگرت

                        تو………..از اول میدونستی ؟!

                    یوکی

                        نه……….ولی وقتی توی قطار با تو حرف زدم ……….. تو از خانواده ی اون پسر برام گفتی ……… گفتی خودش و دو تا از اعضای خانوادشو کشته ………. گفتی آدمای خوبی بودن ………. اگه ساختگی بودن که همچین حرفی رو نمیزدی ………. میزدی ؟!

                    مارگرت

                        اه……….پس یعنی این هم بخشی از نقشت بود ؟!

                    یوکی

                        من همیشه یک نقشه دارم . نگران نباش من مثل اون پسر نیستم ………. چون من واقعا اون موقع فکر میکردم که دنیا ساختگی و اگه میدونستم نمیذاشتم چیهیرو بمیره . و همینطور نقشه ی من نبود که یوزوکی بمیره .

                    مارگرت

                        حالا که میدونی چی ؟!

                    یوکی

                        خب………..چی بگم ؟! دیگه کاری از دست من بر نمیاد .

                    مارگرت

                        (مکث)راست میگی ………….. تو به هیچ عنوان مثل اون پسر نمیشی .

یوکی اخم میکند .

                    مارگرت

                        خدافظ………یوکی ! امیدوارم زندگیتو بهتر از این چند روز بگذرونی .

مارگرت میدرخشد و غیب میشود .

دایره ی موج بنفش رنگ دیده میشود سریع به یوکی میرسد و بسته میشود . یوکی به اطراف نگاه میکند .

                    یوکی

                        من بردم .

          پایان .

                   

About aref rezaee

Check Also

انسان

بسم الله الرحمن الرحیم     نام داستان :انسان      ژانر :کوتاه     …

پاسخ دهید

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A