Home / داستان نویسی / حلقه ی شیطان تک چشم (قسمت سیزده(آخر))

حلقه ی شیطان تک چشم (قسمت سیزده(آخر))

قسمت سیزدهم

مردی که اشتباه میکرد ….!

داخلی _ اتاق طلایی _ نا معلوم

یوکی چشمانش را باز میکند و خودش را داخل اتاق طلایی که با هاروکی ملاقات کرد میابد . به اطراف نگاه میکند .

                    صدای تک چشم

                        یوکی………….واقعا باید بگم ……….. حالا که دیدم چطوری بردی……….ترجیح میدادم ببازی . واقعا از کسی مثل تو میتونستم استفاده کنم . اصولا اینکارو نمیکنم ولی …………… میخوام بهت یک پیشنهاد بدم . میخوام از تو دعوت کنم که به شرکت رینگ بپیوندی . اگه قبول کنی یکی از پنج تا رینگ برتر من میشی . و مثل یک بازنده باهات رفتار نمیکنم . قسم میخورم .

                    یوکی(با خونسردی )

                        نه………..ممنون . همونطور که مارگرت گفت………من هنوز کلی کار دارم .

                    صدای تک چشم

                        منظورت اون دخترس ؟! آره به نظر آدم جالبی میاد .

یوکی شکه میشود .

                    یوکی

                        منظورت چیه ؟! تو اونو از کجا میشناسی ؟!

                    صدای تک چشم

                        نگران نباش………بهش آسیب نمیرسونم . من فقط اطلاعاتم درباره ی دزدای حلقه هام کامله .

                    یوکی(با عصبانیت)

                        انقدر به من نگو دزد .

                    صدای تک چشم(با خنده)

                        باشه……….ولی یوکی ………. جواب آخرت چیه ؟! میمونی ؟!

                    یوکی

                        بهت که گفتم .

                    صدای تک چشم

                        باشه . خوب به من گوش کن چون فقط یکبار بهت میگم . زندانی زنده موند . برای همین مقدار عمری که مارگرت میگیره بیشتر میشه . برام مهم نیست که برات مهم نیست که مارگرت عمرش بیشتر میشه یا نه . من عادت کردم و وظیفمه که بهت بگم . بعدش چون هاروکی خودشو کشت ……… تو مقصر نیستی . پس مشکلی نیست . به عنوان برنده به زندگی اصلیت برمیگردی . تو تمام مدتی که داشتی سفر میکردی توی خونت بودی . شیشه ی خونت هیچوقت نشکسته . پس تو هیچوقت خونه ی عموت نرفتی . اون شب چیهیرو برات کادو رو آورده و بعدش رفته .

                    ذهن یوکی

                        کادو؟!

                    صدای تک چشم

                        بعدش گم شده و دیگه خبری ازش نشنیدی . عموت ازت دربارش پرسیده و تو همینو بهش گفتی . تو هیچوقت سفری با یوزوکی و هاروکی نرفتی . یوزوکی قرار بوده درست اول ماه برگرده . پس شاید برای دوستات خیلی مشکلی پیش نیومده باشه .

                    یوکی

                        ولی اونا مردن .

                    صدای تک چشم

                        آره……..ولی ما میگیم گم شدن . تا حالا دقت نکردی چرا اینهمه آدم گم میشن ؟! فکر کردی کجا میرن ؟!

یوکی شکه میشود .

                    صدای تک چشم

                        تو هر روز رو به مدرسه میرفتی و اصلا خوشحال نبودی چونکه دختر عموت گمشده ولی دیگه داری کم کم بهتر میشی . و به احتمال زیاد سوپرایز اولین روزت به عنوان یک انسان معمولی حالتو خوبه خوب میکنه . سوالی نداشتی ؟!

یوکی که به نظر میاید کمی گیچ شده بعد از کمی مکث جواب میدهد .

                    یوکی

                        نه!

                    صدای تک چشم

                        پس خدافظ یوکی ………… بعدا میبینمت .

تصویر سریع سیاه میشود .

                    صدای تک چشم

                        ولی یوکی………..اینو بدون……….من چیزایی رو که میخوام به دست میارم . همیشه همینطوریه !

داخلی _ اتاق _ صبح

یوکی(۹ ساله) از خواب میپرد . نفس نفس میزند . نور خورشید داخل اتاق تابیده و همه جا رو روشن کرده . یوکی سریع میخندد و به بیرون از اتاق میدود .

داخلی _ دستشویی _ ادامه

یوکی روی چهارپایه ای ایستاده و در حال مسواک زدن است . بعد از مدتی دهنش را میشوید و از دسشویی خارج میشود .

خارجی _ خانه _ ادامه

در خانه باز میشود و یوکی با لباس های جدید،یک سوییشرت قرمز کلاه دار با نوشته ی من باحالم رویش از خانه خارج میشود . او یک شلوار جین آبی رنگ و یک جفت کفش مشکی رنگ اسپرت به پا دارد . کمی به اطراف نگاه میکند . خانه ی داخل یک روستا که در یک مکان روستایی و سرسبز هست قرار دارد . یوکی نفس عمیقی میکشد و به سمت خانه ای پایین تر میدود . وقتی به خانه میرسد صدای ویالونی بلند میشود . یوکی سریع توقف میکند و با لبخند بزرگ لب پنجره ی خانه میرود و داخل را نگاه میکند . دختری در حال ویالون زدن است . یوکی به او نگاه میکند و دهانش باز میماند . چهره ی دختر دیده نمیشود و فقط دستانش و ویالون دیده میشوند .

بعد از مدتی لبخند یوکی از بین میرود و سریع چهره ی ترسیده ای به خود میگیرد .

خارجی _ تپه _ غروب

دهان دختری دیده میشد که در جیغ زدن است و سپس پسری نشان داده میشود که از ارتفاع بسیار بلند به پایین پرت میشود و سپس چشمام گرد شده ی یوکی .

داخلی _ اتاق _ صبح

یوکی (در زمان حال) از خواب میپرد . او به اطراف نگاه میکند . داخل اتاق خودش است . کمی سرش را میخاراند . به اطراف نگاه میکند . سریع دستش را بالا میاورد و به جای حلقه نگاه میکند . حلقه در دست او نیست . او کمی به دستش خیره میماند . سپس به ساعت نگاه میکند .

                    ذهن یوکی

                        دیرم شده !

سریع از داخل تخت به بیرون میپرد و شروع میکند به عوض کردن لباسش .

خارجی _ خانه _ ادامه

یوکی سریع از خانه به بیرون میدود . در خیابان به سمت پایین میدود و بعد از مدتی پسری را که همیشه با کیف او میزد کنار پسری دیگر میبیند . پسر به نظر سالم میاید . او از کنار هر دوی آنها رد میشد .

                    دوست

                        دوچرخت چی شد ؟!

                    پسر

                        دوچرخم سالمه ولی خب دیگه باهاش مدرسه نمیام . میترسم دوباره یک نفر منو بزنه .

                    دوست

                        کی بود ؟!

                    پسر

                        نمیدونم قیافشو ندیدم .

یوکی به راهش ادامه میدهد .

خارجی _ محوطه ی مدرسه _ ادامه

محوطه از همیشه خلوت تر است . یوکی سریع وارد ساختمان میشود .

داخلی _ کلاس _ ادامه

یوکی سریع وارد کلاس میشود . معلم هنوز به کلاس نیامده است . بعد از وارد شدن او همه برای چند ثانیه به او نگاه میکنند .

                    پسر(که همیشه یوکی را مسخره میکرد)

                        هی کوراساکی دنبال دزدا بودی ؟!

و سپس شروع میکند به خندیدن .

                    پسر ۲

                        بسه دیگه ……… انقدر از این جکا نگو .

                    پسر

                        بابا دارم شوخی میکنم …….. کوراساکی میدونه .

یوکی کمی تعجب میکند و سر جایش مینشیند . به اطراف نگاه میکند .

                    ذهن یوکی

                        خیله خب……..همه چیز به نظر معمولی میاد .

بعد از مدتی معلم وارد کلاس میشود .

                    ذهن یوکی

                        همه چیز خوبه .

خارجی _ خیابان _ صبح

                    صدای بچه

                        تو خیلی بی عرضه ای . فکر کردی چون پولداری میتونی همینطوری با بقیه بد رفتار کنی ؟!

                    صدای یوکی(۷ ساله)

                        من با کسی بد رفتار نکردم .

یوکی در وسط خیابان ایستاده . در مقابل او سه تا پسر ایستاده اند .

                    پسر ۱

                        بهتره حواست باشه داری با کی حرف میزنی .

                    پسر ۲

                        تو فقط یک بچه پولداری …….. به هیچ درد دیگه ای نمیخوری .

                    پسر ۳

                        من میگم بگیریم بزنیمش .

پسر یک که وسط ایستاده جلو میرود و یقه ی یوکی را میگیرد .

                    پسر ۱

                        داری خیلی به ساچیکو نزدیک میشی …… فقط چند ماهه اینجایی . نمیخواستم بهت کاری داشته باشم ولی بهتره فاصلتو حفظ کنی .

                    یوکی

                        ساچیکو دختر داییمه ……… برای همینه بهش نزدیکم .

پسر یوکی را روی زمین هل میدهد . یوکی سرش را بالا میاورد و دختری را میبیند که دارد او را نگاه میکند (از دور) . دختر بسیار زیباست . او به نظر ۹ ساله میاید و موهای بلند نارنجی دارد . چشمانش سبز رنگ اند .

                    ذهن یوکی

                        ساچیکو .

پسر ۱ لگدی به او میزند و سپس هر سه نفر میروند . یوکی به زمین خیره میشود و از عصبانیت دندان هایش را به هم فشار میدهد .

داخلی _ راهرو _ بعد از ظهر

یوکی(زمان حال) در حال راه رفتن به سمت کلوپ شطرنج است . او سرش را پایین انداخته .

                    ذهن یوکی

                        من خیلی وقته که با یوزوکی حرف نزدم . از موقع کلوپ خبری ازش نشنیدم .

سرش را بالا میگیرد .

                    ذهن یوکی

                        اگه میخوای همه حرفتو باور کنن باید خودت قبول داشته باشیش .

یوکی به در کلوپ میرسد . سریع آن را باز میکند .

                    همه

                        سوپرایز .

داخلی _ کلوپ شطرنج _ ادامه

یوکی وارد کلوپ شده و بسیار تعجب کرده . همه (به جز یوزوکی) با لبخند به او نگاه میکنند .

                    دختر با چایی

                        تولدت مبارک یوکی .

                    یوکی

                        چ………چی؟!

                    پسر(پسری که با او بازی میکرد)

                        تولدت مبارک پسر .

                    همه

                        تولدت مبارک .

                    یوکی

                        اه………..شما تولد منو از کجا میدونین ؟!

                    دختر با چایی

                        خب………ما که نه ……….. اه……….یوزوکی به ما گفت .

                    یوکی

                        چی؟!

                    دختر با چایی

                        از اونجایی که قرار بود تا آخر ماه بمونه به ما زنگ زد و درباره ی تولدت بهمون گفت .

یوکی شکه میشد .

(فلش بک قسمت ۹

همه غذا میخورند/(یوکی،هاروکی،یوزوکی)

                    یوزوکی

                        اوه ………… عذر میخوام باید یک کاری بکنم .

یوزوکی از جایش بلند میشود و آشپزخانه را ترک میکند .)

                    یوکی

                        اوه………آها .

                    پسر

                        هنوزم خودش نیومده .

                    دختر با چایی

                        آره…….اتفاقا گوشیشم جواب نمیده ………. میترسم اتفاقی براش افتاده باشه . تو چی خبری ازش داری ؟! این مدت به خونشم زنگ نزدم .

                    یوکی

                        (مکث)نه!(لبخند میزند)حتما با اون پسره هاروکی رفتن سرار قرار !

پسر شروع میکند به خندیدن .

                    پسر(با خنده)

                        آره ممکنه ……….. چون اونم دعوت بود ولی نیومده . اتفاقا از همون روز اردو چشمش دنبال یوزوکی بود !

                    دختر ۲

                        فکر کنم وقت کیک باشه …………. شما چی میگین ؟!

                    همه(به جز یوکی)

                        آره .

سریع دختر با چایی کیک را روی میز میگذارد و شروع میکند به تقسیم کردنش .

                    دختر با چایی

                        هر کس یک تیکه برمیداره . اتفاقا یوزوکی گفت شاید نرسه .

همه یک تیکه برمیدارند و شروع میکنند به خوردن . (به جز یوکی)

                    پسر(با خنده)

                        خب سهم یوزوکی رو کی برمیداره ؟!

                    پسر ۲

                        خب معلومه ………….. من ………..

همه شروع میکنند به خندیدن .(به جز یوکی و پسر)

                    پسر

                        چی ………… نخیرم ……….. من باید

همه با تعجب به یوکی نگاه میکنند . او سریع تمام کیک را به زور میخورد و آن را قورت میدهد .

                    یوکی

                        (مکث)سهم یوزوکی مال منه .

همه تعجب کردند .

                    دختر با چایی(با تعجب و لبخند)

                        اه………..اه ………… باشه !

یوکی سهم یوزوکی رو هم میخورد . سپس لبخندی میزند . سپس سرش را بالا میاورد . همه تعجب میکند . چشمان یوکی پر از اشک است و لبخند زیبایی بر روی صورتش دارد .

                    یوکی

                        از همتون ممنونم . ولی…………..همین الان یادم اومد باید برم ! یک کار مهم دارم .

یوکی از جایش بلند میشود و به سمت در میرود .

                    پسر(با تعجب)

                        ولی………..ولی کادو ها چی ؟!

                    یوکی

                        کادو هم گرفتین ؟! اه……….مشکلی نیست بعدا ازتون میگیرمش . ممنون ……….. واقعا خیلی ممنونم .

یوکی از اتاق خارج میشود .

همه با تعجب به در نگاه میکنند .

داخلی _ راهرو _ ادامه

یوکی از اتاق خارج میشود و در را میبندد . سپس گوشی اش را در میاورد و شروع میکند به شماره گیری کردن . بعد از چند بوق .

                    یوکی

                        عمو………….سلام . حالت چطوره ؟! خبری شد ؟! نه؟!………..ببخشید ولی من یک درخواست داشتم . میخواست شماره ی خونه ی داییم رو بگیرم و میخواستم ببینم شما دارینش ؟! ………… نه ؟! باشه مشکلی نیست . زنگ میزنم بابام . ……… اگه خبری از چیهیرو شد به من بگید . خداحافظ .

یوکی گوشی را قطع میکند و آنرا داخل جیبش میگذارد . سپس از ساختمان خارج میشود .

خارجی _ تپه _ غروب

یوکی (۷ ساله) روی تپه نشسته است و به منظره نگاه میکند . منظره ی خیلی زیبایی از روستایشان دیده میشود . او پایش را از لبه ی کوه که به یک دره ی خیلی عمیق ختم میشود آویزان کرده .

                    صدای ساچیکو

                        یوکی !

یوکی سرش را نمیچرخاند و فقط به روستا نگاه میکند .

                    صدای ساچیکو

                        هی یوکی !

                    یوکی

                        چرا به من کمک نکردی ؟!

                    صدای ساچیکو

                        چی؟!

یوکی سریع بلند میشود و میچرخد و به ساچیکو نگاه میکند . او یک تیشرت سفید رنگ و یک شلوار سفید به همراه کفش های صورتی رنگ پایش است .

                    یوکی

                        تو داشتی منو نگاه میکردی . چرا کمکم نکردی ؟!

                    ساچیکو

                        من کاری نمیتونستم بکنم . تازه اونا سریع رفتن .

                    یوکی

                        تو فقط داشتی نگاهم میکردی .

                    ساچیکو

                        رفتم دنبال داداشم بگردم ………. ولی نبود . قسم میخورم سعی کردم کمکت کنم …………

یوکی(با فریاد)

                        نه اصلا سعی نکردی اجازه دادی همشون منو مسخره کنند . اصلا ازم دفاع نکردی !

                    ساچیکو

                        ای بابا . چقدر باید ازت دفاع کنم . تو بی عرضه ای تقصیر من نیست ! همیشه باید مواظبت باشم ؟! تو مثلا پسری تو باید از خودت مراقبت کنی .

                    یوکی

                        خفه شو!

یوکی سریع شروع به حرکت میکند و از کنار او رد میشود .

                    ساچیکو

                        ا……..ازت متنفرم یوکی . تو فقط یک بچه ای . تو اصلا مثل داداش نیستی . اشتباه میکردم .

یوکی سریع برمیگردد و به دختر نگاه میکند .

                    یوکی

                        برام مهم نیست تو چه فکری میکنی . منم ازت متنفرم . منم اشتباه میکردم .

                    ساچیکو

                        اصلا بهتره که همه مسخرت کنند . چون واقعا حقته …….. تو مثل دخترایی همیشه پشت بقیه قایم میشی .

                    یوکی(با عصبانیت)

                        خفه شو …….

                    ساچیکو

                        همیشه از بقیه کمک میخوای ………… یک ذره مرد باش……….. یک ذره بزرگ شو .

                    یوکی(با عصبانیت)

                        گفتم خفه شو .

                    ساچیکو

                        تو یک آدم بی عرضه ای یوکی ……… یک بی عرضه !

                    یوکی(با عصبانیت و فریاد)

                        گفتم خفه شو !

یوکی دختر را هل میدهد او پایش سر میخورد و به پایین میفتد . اما درست قبل از افتادنش خود را از بوته ای میگیرد . بوته آرام آرام شل میشود .

                    ساچیکو(با جیغ)

                        یو……..یوکی………..خواهش………..کمکم کن . تو رو خدا الان کنده میشه . یوکی !

                    صدای پسر(با فریاد)

                        ساچیکو !        

پسر سریع از کنار یوکی که خشکش زده است رد میشود و دست ساچیکو را میگیرد . سپس نهایت سعی خود را میکند ساچیکو را بالا میندازد اما بلافاصله پایش سر خورده و به پایین پرت میشود و فریادش بلند میشود .

                    ساچیکو(با جیغ)

                        داداااااااااااااااش!

همه جا تاریک و سیاه میشود .

داخلی _ اتاق _ غروب

خانه تاریک است . بعد از مدتی در باز میشود . یوکی(زمان حال)وارد میشود . او موهایش پایین است و چشمانش دیده نمیشوند . او چراق را روشن میکند و سپس سرش را بالا میاورد و چشمانش دیده میشوند . به اطراف نگاه میکند . سپس به سمت تلفن خانه میرود و شماره گیری میکند . بعد از چند بوق .

                    یوکی

                        الو…………..بابا ؟!

                    صدای پدر یوکی

                        یوکی؟! چه خبر پسر ؟! خیلی وقت بود زنگ نزده بودی !

                    یوکی

                        آره……….ببخشید .

                    صدای پدر

                        هی ببین من واقعا متاسفم ……… ولی هر چقدر بتونم سریعتر میام اونجا . هنوز خبری از چیهیرو نشده ؟!

یوکی شکه میشود و سرش را پایین میندازد .

                    یوکی

                        نه . هنوز خبری نیست .

                    صدای پدر

                        خیلی بده ! ببین اگه خبری شد حتما به من بگو .

                    یوکی

                        ب………..باشه !

                    صدای پدر

                        خب کاری داشتی ؟!

                    یوکی

                        اوه………آره ! میخواستم ببینم که شما هنوز با دایی اینا توی ارتباطین نه ؟!

                    صدای پدر

                        معلومه !

                    یوکی

                        شمارشونو میخواستم .

                    صدای پدر

                        اه……….باشه…….میخوای با ساچیکو حرف بزنی ؟!

یوکی چیزی نمیگوید .

                    صدای پدر

                        باشه . الان شمارشو ندارم . باید برم دنبالش بگردم . تا فردا بعد از ظهر برات ایمیل میکنم .

                    یوکی

                        باشه………..ممنون . فقط اگه تونستین زودتر اینکارو بکنین .

                    صدای پدر

                        باشه .

                    یوکی

                        مزاحمتون نمیشم .

                    صدای پدر

                        باشه…………هی یوکی . (مکث) مراقب خودت باش .

                    یوکی

                        باشه ………….. خدافظ بابا .

                    صدای پدر

                        خدافظ .

یوکی گوشی را قطع میکند . سپس میچرخد و به اتاق نگاه میکند . سپس به میز کنار ورودی اتاقش نگاه میکند و پاکت مقوایی چیهیرو را میبیند . به سمت آن میرود . بسیار تعجب کرده است . او پاکت را باز میکند و از داخل آن یک شال گردن آبی در میاورد . سپس از داخل پاکت یک کارت در میاورد . روی آن را میخواند . رویش نوشته شده “تولدت مبارک یوکی عزیز …………. از طرف چیهیرو (میدونم زود برات خریدمش ولی هوا قراره سرد بشه پس بهتره الان ازش استفاده کنی !!) ” یوکی به شال گردن نگاه میکند .

(فلش بک قسمت ۴

چیهیرو با یک پلاستیک به سایکو و یوکی میپیوندد .                  

چیهیرو

                        یوکی اگه نمیخوای چیزی بخری بهتره برگردیم! داره دیر میشه !

                    سایکو

                        اون چیه؟!

                    چیهیرو

                        برای یکی از دوستام چیزی خریدم!

                    سایکو

                        چیه؟!

سایکو سریع سعی میکند داخل پلاستیک را نگاه کند .

                    چیهیرو

                        آروم باش ، فقط یک شال گردنه .

فلش بک قسمت ۷

یوکی و چیهیرو در حال قدم زدن هستند .

                    چیهیرو

                        یوکی!

یوکی برمیگردد و به چیهیرو نگاه میکند .

                    یوکی

                        چیزی شده؟!

چیهیرو سرش را پایین انداخته . بعد از مدتی به مغازه ی آنطرف خیابان که شبیه به یک لباس فروشی است اشاره میکند . با اینکه خیابان خیلی خلوت است ولی به نظر میاید آن مغازه تنها مغازه ای باشد که هنوز باز است .

                    چیهیرو

                        من اونجا یک کاری دارم ………… اگه بتونم چند دقیقه برم اون تو خیلی ممنون میشم ! شالی که برای دوستم خریده بودمو دادم که روش طرح بندازن !)

یوکی به شال نگاه میکند . روی آن نوشته شده ” به یوکی عزیز ” . یوکی آب دهانش را قورت میدهد و روی زانو هایش میشیند .

داخلی _ اتاق _ صبح

ساچیکو در حال ویالون زدن است . بعد از مدتی .

                    صدای مادر

                        ساچیکو……….

                    ساچیکو(بسیار معمولی)

                        بله مامان؟!

                    صدای مادر

                        مهمون داری .

                    ساچیکو

                        بگو بیاد . ممنون !

یوکی(۷ ساله)وارد اتاق میشود .

                    یوکی

                        ساچیکو؟!

ساچیکو بلافاصله دست از ویالون زدن برمیدارد . آرام میچرخد و با چهره ی ای سرد به یوکی نگاه میکند .

                    یوکی(با حالتی شرمنده)

                        سلام !

                    ساچیکو

                        یوکی………اگه جای تو بودم دیگه جرئت نمیکردم برگردم !

یوکی شکه میشود .

                    یوکی

                        قسم میخورم……….قسم میخورم نمیخواستم این اتفاق بیفته ! من هیچوقت نمیخواستم تو رو هل بدم و تق……..تقصیر من نبود که داداش مرد . من نمیخواستم…………

یوکی آرام سرش را پایین میندازد . بعد از مدتی ساچیکو جلو میرود و درست رو به رویش توقف میکند . یوکی آرام سرش را بالا میبرد .

                    یوکی

                        من…………من خیلی دوستت دارم . من هیچوقت نمیخوام تو آسیبی ببینی .

ساچیکو مدتی ساکت به یوکی نگاه میکند .

                    ساچیکو

                        ولی………….ولی من میخوام . من میخوام تو بمیری . چون تو یک قاتلی .

یوکی شروع میکند به لرزیدن .

                    یوکی

                        نه…………..من کسیو نکشتم .

                    ساچیکو

                        تو یک قاتلی یوکی……….تو یک قاتلی !

همه جا آرام سیاه میشود و فقط یوکی میماند . اطرافش پر از نوشته ی تو یک قاتلی میشود .

                    یوکی

                        من قاتل نیستم …………. من کسیو نکشتم . من کسیو نکشتم ………..

همه جا کاملا سیاه و تاریک میشود .

داخلی _ اتاق _ غروب

                    یوکی(با گریه و حال زار زدن)

                        من کشتمش !

تصویر روشن میشود . یوکی روی زمین دراز کشیده . او شالگردن را بقل کرده و دارد گریه میکند . نور خورشید داخل و روی او افتاده .

                    یوکی(با گریه و فریاد)

                        من کشتمشون………..من همشونو کشتم . من بودم ! تقصیر من بود . من یوزوکی رو کشتم ، من هاروکی رو کشتم ، من تمام اون مردم و تمام اون پلیسا و تمام اون بادیگاردا رو کشتم . من داداشو کشتم !……… ……….. من ………… من چیهیرو رو کشتم ! من گناهکارم . من باید میمردم . اگه من مرده بودم همشون زنده میموندن . من گناهکارم ………… من یک هیولام………….منو باید بکشین ……….. من باید بمیرم !

همه جا ساکت میشود . یوکی آرام سرش را بالا میاورد .

                    صدای مارگرت

                        پسر دیوونه شد ……….. و خودشو کشت .

یوکی سریع از جایش بلند میشود و از داخل کشوی آشپزخانه یک چاقو برمیدارد . او چاقو را جلوی گردن خود نگه میدارم .

                    یوکی

                        من………….من حقمه که بمیرم . من یک گناهکارم . من باید بمیرم . من…………باید………..بمیرم !

دست یوکی شروع به لرزیدن میکند و بعد از چند ثانیه شروع به داد زدن میکند و چاقو را محکم به زمین میکوبد . سپس دوباره روی زمین میفتد . او به گریه کردن ادامه میدهد . بعد از مدتی بلند میشود و از آشپزخانه خارج میشد . دوربین میچرخد و تلفن را نشان میدهد .(نمایی گرفته میشود که در آن یوکی در سمت چپ در آخر خانه و تلفن در سمت راست بزرگ و درست کنار دوربین قرار گرفته ) تلفن شروع میکند به زنگ خوردن . یوکی به تلفن نگاه میکند .

درینگ درینگ .

پایان فصل یک !

 

 

                   

 

 

 

 

 

About aref rezaee

Check Also

انسان

بسم الله الرحمن الرحیم     نام داستان :انسان      ژانر :کوتاه     …

پاسخ دهید

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A